Cụ thể, với dự án thành phần 1, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư thuộc Bộ này chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ  phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để triển khai các tiểu dự án thành phần đồng bộ với tiến độ Dự án thành phần 3 do ACV đầu tư; hướng dẫn Cục Hàng không VN nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư Dự án nhà làm việc của Cảng vụ hàng không tại Cảng HKQT Long Thành. 

Với dự án thành phần 4, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì thực hiện các thủ tục để lựa chọn các nhà đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện Thông tư về lựa chọn nhà đầu tư.

Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành văn bản yêu cầu thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 1 và 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.
Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành văn bản yêu cầu thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 1 và 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Theo chủ trương đầu tư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 được phân chia thành 4 dự án thành phần.

Trong đó, Dự án thành phần 1- Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; Dự án thành phần 2- Các công trình phục vụ quản lý bay; Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; Dự án thành phần 4 - Các công trình khác. 

Về chủ đầu tư, Quyết định của Thủ tướng nêu rõ: Dự án thành phần 1 giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế (động vật/thực vật)) bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư các công trình bảo đảm tiến độ. 

Trường hợp các cơ quan không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP (Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL) hoặc Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT). 

Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) làm chủ đầu tư Dự án thành phần 2. Dự án thành phần 3 do TCT Cảng hàng không VN - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư. Nhà đầu tư Dự án thành phần 4 sẽ do Bộ GTVT chủ trì tổ chức lựa chọn. Theo thông tin của Báo Giao thông, triển khai dự án thành phần 3, đến nay, ACV đã hoàn thành rà phá bom mìn cho hơn 55,24% diện tích đất đã được bàn giao của dự án (tương ứng 715ha) và thi công được 3,1km tường rào ranh giới cũng như 4,5km móng tường rào. 

Dự kiến ACV sẽ hoàn thành thi công 8.668km tường rào trong tháng 9/2021 và công tác rà phá bom mìn trong tháng 12/2021. 

Đối với công tác thiết kế kỹ thuật và dự toán nhà ga hành khách, liên danh tư vấn bắt đầu thực hiện công tác thiết kế, hiện đang khẩn trương thực hiện trước phần ngầm để trình thẩm định phê duyệt để khởi công tháng 2/2022.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/bo-giao-thong-van-tai-thuc-tien-do-trien-khai-sieu-san-bay-long-thanh-post152862.html