Sau khi xem kết quả điểm thi, nếu thí sinh cảm thấy số điểm từng bài thi không đúng như điểm đã tính toán thì có thể làm đơn phúc khảo yêu cầu được chấm lại bài thi. 

Để phúc khảo bài thi, thí sinh cần lưu ý những điều sau:

Thời gian phúc khảo

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo tính từ ngày 11/7. Sau ngày 20/7, đơn phúc khảo sẽ không còn được xem xét.

Nơi nộp đơn phúc khảo

Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì sẽ nộp đơn phúc khảo tại điểm đó. Trường phổ thông nơi thí sinh nộp đơn sẽ nhận đơn và chuyển dữ liệu của thí sinh đến Hội đồng thi.

Sau 15 ngày từ ngày hết hạn nhận đơn, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả phúc khảo đến cho thí sinh.

Cách chấm điểm phúc khảo

Theo Quy chế thi THPT quốc gia, chấm phúc khảo bài thi sẽ được thực hiện qua nhiều vòng.

Đối với bài thi tự luận: 

- Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo 

- Trong trường hợp kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì bài thi sẽ được giao cho cán bộ thứ ba chấm. 

- Kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. 

-Trường hợp kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì điểm phúc khảo là điểm trung bình của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân.  

Đối với bài thi trắc nghiệm: 

- Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

 Thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm thi nếu sau khi chấm phúc khảo bài thi có điểm lệch so với điểm đã công bố từ 0,25 điểm trở lên. 

Nếu điểm phúc khảo lệch từ 0,5 điểm trở lên so với điểm đã công bố thì tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. 

Bài thi chấm phúc khảo sẽ được hoàn thành trước ngày 28/7 và xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh trong hai ngày sau đó. 

Tổng hợp/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/cach-phuc-khao-bai-thi-thpt-quoc-gia-26663.html