Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho hay, Bộ Nội vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần; Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí và 96 tiêu chí thành phần.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính cũng đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả. Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tiếp tục duy trì Bản tin điện tử cải cách hành chính và phát hành định kỳ hàng tuần hơn 5.000 hộp thư điện tử của lãnh đạo chủ chốt và công chức của các Bộ, ngành, địa phương. Các Bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền và tổ chức các hình thức phong phú, đa dạng.

cat giam don gian hoa dieu kien kinh doanh giup tiet kiem tuong duong 8722 ti dongnam

Cũng theo ông Vũ Đăng Minh, về cắt giảm điều kiện kinh doanh, tính đến tháng 12/2018, các Bộ, cơ quan đã trình ban hành được 3 luật và 25 nghị định, chính thức cắt giảm, đơn giản hóa được 3.346/6.191 điều kiện kinh doanh, đạt 54,5%.

Ước tính việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh này đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân khoảng 5.847.925 ngày công/năm, tương đương 872,2 tỉ đồng/năm. Hiện, còn 16 luật, 26 nghị định về cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh chưa được ban hành.

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2018, cả nước có 11.183.411 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó số hồ sơ đã tiếp nhận là 889.830 hồ sơ; số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết là 10.293.581 hồ sơ.

Hoạt động này bước đầu đã tạo những chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/cat-giam-don-gian-hoa-dieu-kien-kinh-doanh-giup-tiet-kiem-tuong-duong-872-2-ti-dong-nam-8888.html