Cụ thể, CPI tháng 9-2019 tăng 0,32% so với tháng trước, trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng cao nhất do các địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí cho năm học mới; giá thịt lợn tăng do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi và giá gạo, giá thực phẩm tươi sống tăng ở một số địa phương bị mưa lũ.

Trong tháng 9, có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có CPI tháng 9 tăng so với tháng trước. Tăng mạnh nhất là nhóm giáo dục với 3,15% (dịch vụ giáo dục tăng 3,53%) làm CPI chung tăng 0,18% do trong tháng có 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí cho năm học mới.

 

Tính chung quý III-2019, CPI tăng 0,48% so với quý trước và tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2018. Bình quân 9 tháng năm 2019 tăng 2,5% so với bình quân cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân 9 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2019 tăng 1,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

CPI 9 tháng năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước do giá điện sinh hoạt điều chỉnh tăng từ ngày 20-3-2019 cùng với nhu cầu tiêu dùng điện tăng vào dịp Tết và thời tiết nắng nóng làm cho giá điện sinh hoạt 9 tháng năm 2019 tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI chung tăng 0,18%).

Bên cạnh đó, các địa phương điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư mới của Bộ Y tế làm chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI chung tăng 0,13%); chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI chung tăng 0,35%) do một số địa phương điều chỉnh tăng học phí trong năm học mới. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng 4,21%, trong đó giá thịt lợn tăng 8,04% (làm cho CPI chung tăng 0,34%)...

Ngoài ra, giá các mặt hàng thiết yếu trên thế giới như giá nhiên liệu, chất đốt, sắt, thép tăng trở lại làm chỉ số giá xuất, nhập khẩu, chỉ số giá sản xuất công nghiệp, nông nghiệp 9 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước.

CK

Theo Pháp luật xã hội