Tên trường

Chỉ tiêu

Điều kiện

Hình thức thi

THPT Khoa học giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội),

300

Điểm trung bình cả năm lớp 9 của 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đạt từ 6,0 trở lên

Môn Toán trắc nghiệm; Môn Văn: Trắc nghiệm và Tự luận

Thời gian làm bài 180 phút

THPT chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội)

350 chỉ tiêu với 7 lớp chuyên

4 lớp cận chuyên với 180 học sinh

Hạnh kiểm xếp loại tốt, học lực xếp loại khá trở lên (lớp 9)

Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2018 từ khá trở lên

Thi viết 3 môn Toán, Ngữ văn và môn chuyên.

Thời gian làm bài 150 phút, riêng môn Hoá và Tiếng Anh 120 phút

Trường chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

380 học sinh hệ chuyên

80 học sinh hệ không chuyên

 

Bài thi Ngữ văn trắc nghiệm và tự luận, Toán tự luận và môn chuyên

Trường chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

 

 

Thi viết Ngữ văn, Toán và môn chuyên

THPT Khoa học giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội)

300 chỉ tiêu

Hạnh kiểm, học lực cả năm học các lớp cấp THCS từ Khá trở lên

Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên

Điểm trung bình năm lớp 9 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đạt từ 6,0 trở lên.

Môn Toán trắc nghiệm

Môn Văn: Trắc nghiệm và Tự luận

Thời gian làm bài 180 phút.

Theo Mi Trần/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-cac-truong-thpt-tai-ha-noi-22860.html