Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành quý I; triển khai thực hiện công tác quý II năm 2021. Đây là Hội nghị triển khai công tác có ý nghĩa quan trọng và cũng là Hội nghị đầu tiên được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì.

Nguyễn Thanh Nghị
Hội nghị đầu tiên tại Bộ Xây dựng được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì.

Đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững

Hội nghị có sự tham gia của các Lãnh đạo Bộ Xây dựng và hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp, các tổng công ty trực thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị đã xác định rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn ngành đã tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch do Bộ ban hành để triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; bước đầu đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh các kết quả chỉ đạo điều hành chính của Bộ Xây dựng trong quý I/2021. Theo đó, trong bối cảnh còn những khó khăn, thách thức chung của cả nước và của riêng ngành xây dựng, những kết quả đạt được của toàn ngành là khá tích cực.

Trong công tác nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ đã tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt 2 Nghị định liên quan đến Luật Nhà ở và nhà ở xã hội. Đồng thời đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư với nhiều nội dung đổi mới.

Thị trường bất động sản quý I/2021 đã có những biến động cục bộ, nhưng đã dần ổn định trở lại nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan tham mưu và chính quyền các địa phương.

Về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung xây dựng mới Chiến lược nhà ở quốc gia; thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của các nhóm đối tượng; hoàn chỉnh, bổ sung Nghị định sửa đổi Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trình Chính phủ thông qua và triển khai thực hiện.

Trước tình hình diễn biến của thị trường bất động sản, Bộ trưởng nhấn mạnh, không được chủ quan, phải chủ động theo dõi, bám sát, nắm chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường và kịp thời đề xuất các giải pháp về cân đối nguồn cung, minh bạch thông tin quy hoạch, tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục hành chính…, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương.

Hoàn thiện thể chế, công khai quy hoạch

Triển khai các nhiệm vụ quý II/2021 và thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng cần tập trung, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Bộ phụ trách và lưu ý một số nội dung.

Theo đó, Văn phòng Bộ chủ trì, rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Bộ Xây dựng, đảm bảo phù hợp, chặt chẽ hơn, đáp ứng yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác.

Tiếp tục xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, hoàn thiện pháp luật ngành xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá và dành nguồn lực thích đáng để thực hiện.

Bộ Xây dựng đã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc với khối lượng lớn công việc như tổ chức thẩm định và trình 3 đề án quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch lớn và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục khẩn trương triển khai lộ trình số hóa quy hoạch. Đến nay đã số hóa được 833 đồ án quy hoạch và công khai trên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với thông tin quy hoạch.

Trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Bộ đã kịp thời tham mưu để Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước cho Vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đang diễn ra ngày càng phức tạp trong Vùng.

Về quản lý quy hoạch kiến trúc, Bộ trưởng yêu cầu tập trung xây dựng Đề án đổi mới phương pháp luận về quy hoạch theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai có chất lượng công tác lập, thẩm định, cho ý kiến theo thẩm quyền đối với các đồ án, nhiệm vụ đồ án quy hoạch, đặc biệt là các đồ án quy hoạch lớn tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, hướng dẫn công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch theo pháp luật, đặc biệt là việc điều chỉnh quy hoạch đô thị cục bộ, điều chỉnh quy hoạch các địa phương. Đẩy mạnh số hóa, công khai quy hoạch trên cổng thông tin quy hoạch quốc gia; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị; xây dựng mới Luật Quản lý không gian ngầm đô thị. Tập trung xây dựng, hoàn thiện Định hướng kiến trúc Việt Nam.

Về công tác quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Bộ trưởng yêu cầu tập trung xây dựng có chất lượng và đúng tiến độ Chiến lược phát triển đô thị mới, Nghị định sửa đổi Nghị định về quản lý phát triển đô thị; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Tập trung nghiên cứu Luật về đô thị; quan tâm hơn về kinh tế đô thị.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong quá trình xây dựng Đề án Đô thị hóa, phát triển đô thị, phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2045. Tiếp tục triển khai đúng tiến độ và nội dung các chương trình, đề án lớn về phát triển đô thị: Đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, Đề án phát triển đô thị Việt Nam thông minh, bền vững giai đoạn 2018 - 2030…

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương về quản lý và phát triển đô thị; đảm bảo chất lượng đô thị. Quan tâm các quy hoạch hạ tầng cho các đô thị lớn, nhất là quy hoạch cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn… Chú ý đảm bảo cấp nước an toàn cho vùng chịu ảnh nước của biến đổi khí hậu.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tất cả cán bộ, công chức viên chức Bộ Xây dựng thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, có quyết tâm cao, quyết liệt trong công việc, chủ động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất, có tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, có chất lượng./.

Theo Việt Khoa/Reatimes

Nguồn: https://reatimes.vn/dam-bao-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-on-dinh-ben-vung-20201224000003206.html