Môn Giáo dục Công dân:

Môn Địa lý:

Môn Lịch sử

 

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/dap-an-chinh-thuc-cac-mon-khxh-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-cua-bo-gd-dt-26196.html