Sáng 26/6, các thí sinh lại bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý, Hóa Học và Sinh học. Các môn thi sẽ có thời gian trong 50 phút và bắt đầu từ 7 giờ sáng. 

Các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 120 câu hỏi chia đều cho 3 môn. Thời gian làm bài cho toàn bài thi là 150 phút, tương đương 50 phút mỗi môn thi.

Mời các bạn tham khảo cách giải đề thi THPT quốc gia 2018 tại đây.

Đề thi và đáp án môn Hóa học:

Mã đề 203:

Mã đề 209:

 Đáp án mã đề 209

41 D

 42 C

 43 C

 44 A

 45 D

 46 D

 47 B

 48 D

 49 A

 50 C

 51 A

52 D 53 A 54 B 55 B 56 D

57 B

58 C

59 C 60 B 61 D 62 B 63 D 64 C
65 D  66 C 67 C 68  69 D 70 C 71 D 72 D
73  74 D 75  76 B 77 C 78 D 79 80
81  82  83 

Đáp án mã đề 202

41.B 42.B 43.C 44.D 45.A 46.B 47.D 48.D
49.B 50.D 51.B 52.D 53.B 54.C 55.B 56.A
57.C 58.C 59.C 60.D 61.D 62.A 63.D 64.
65. 66.D 67.C 68.B 69.A 70.S 71.B 72.A
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án mã đề 203

42 B  42C  43 A  44 A  45 C  46D  47A   48C
 49D  50C  51 D  52 C  53 A  54C  55 B  56 B
 57 B  58 B  59 B  60 B  61 C  62 C  63 B

Đáp án mã đề 207

Đáp án mã đề 210

 Đáp án mã đề 211

41. C 42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. D 50. C
51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B 57. A 58. C 59. B 60. A
61. B 62. C 63. C 64. C 65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C
71. A 72. C 73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79 80

Đáp án mã đề 214

Đáp án mã đề 219

41. D 42. B  43. C  44. C  45. D  46. C  47. B  48. D 
49. D  50. A  51. A  52. A  53. A  54. A  55. C  56. C 
57. D  58. B  59. B  60. D  61. C  62. A  63. C  64. C 
65. D  66. C  67. B  68. D  69. D  70. A  71. B  72. B 
73. D  74. B  75. A  76. A  77. A  78. C  79. D  80. B 

Đáp án mã đề 223

41. A 42. D 43. A 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C 49. A 50. A
51. C 52. A 53. C 54. C 55. D 56. C 57. B 58. C 59. D 60. A
61. A 62. C 63. A 64. B 65. D 66. B 67. A 68. D 69. C 70. C
71. A 72. D 73C 74.D 75.A 76.D 77.D 78.C 79.D 80.C


Chúng tôi sẽ cập nhật đáp án đầy đủ và sớm nhất!

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn