Sáng 26/6, các thí sinh lại bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý, Hóa Học và Sinh học. Các môn thi sẽ có thời gian trong 50 phút và bắt đầu từ 7 giờ sáng. 

Các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 120 câu hỏi chia đều cho 3 môn. Thời gian làm bài cho toàn bài thi là 150 phút, tương đương 50 phút mỗi môn thi.

Mời các bạn tham khảo cách giải đề kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại đây.

Mã đề 206:

Mã đề thi 214:

 Mã đề 210:

Mã đề 202:
Mã đề 209:
Đáp án mã đề  205
1B 2C 3B 4A 5A 6B 7D 8A
9D 10A 11A 12C 13D 14C 15C 16B
17C 18B 19D 20A 21A 22B 23C 24C
25C 26D 27B 28D 29D 30C 31C 32A
33C 34A 35D 36C 37B 38B 39D 40B
Đáp án mã đề  202
1A 2B 3D 4A 5B 6D 7B 8D
9B 10D 11B 12B 13C 14B 15A 16D
17C 18C 19C 20A 21D 22D 23D 24C
25B 26C 27A 28D 29A 30 31 32A
33B 34 35C 36 37B 38A 39B 40C
 Đáp án mã đề 206:

1. C

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.B

12.C

13.A

14.C

15.A

16.B

17.B

18.D

19.B

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.A

28.C

29. A

30.C

31.A

32.A

33.D

34.A

35.C

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

Đáp án mã đề 209
1C 2B 3A 4B 5C 6A 7B 8B
9A 10D 11C 12A 13D 14B 15B 16D
17C 18B 19B 20D 21B 22A 23D 24A
25C 26D 27C 28A 29D 30D 31C 32B
33 34A 35B 36 37A 38A 39A 40
Đáp án mã đề 210
1C 2D 3A 4D 5C 6D 7B 8C
9A 10D 11D 12D 13A 14B 15C 16B
17D 18D 19B 20C 21B 22B 23B 24D
25C 26A 27A 28C 29C 30 31A 32
33 34 35 36B 37 38 39D 40C

Đáp án mã đề 213:Đáp án mã đề 214

 Đáp án mã đề 223

 

Đề thi và đáp án sẽ được chúng tôi cập nhất sớm và đầy đủ nhất!

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn