Cụ thể, VCCI có góp ý dự thảo quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. VCCI cho rằng, để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp, mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021, thay vì mức 30% như Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Việc tăng mức giảm tiền cho thuê đất lên 50%, tương đương ngân sách có thể giảm hơn 1.000 tỷ đồng, cao hơn 300 tỷ đồng so với mức giảm 30%, theo VCCI cũng không tác động đáng kể đến hoạt động thu ngân sách, nhất là so với chỉ tiêu ngân sách đã được Quốc hội giao, thu ngân sách năm nay dự kiến vượt khoảng 42.000-72.000 tỷ đồng.

"Tuy nhiên, để các chính sách hỗ trợ của nhà nước được thực sự hiệu quả, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số điểm như mức giảm tiền thuê đất, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thời hạn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ", VCCI kiến nghị.

Đề xuất giảm 50% tiền thuê đất; hỗ trợ thuế, phí đến 2022
Đề xuất giảm 50% tiền thuê đất; hỗ trợ thuế, phí đến 2022

Trước những đề xuất của VCCI, Bô Tài chính cho biết, để góp phần giải quyết khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm 30% tiền thuê đất trả tiền hàng năm của năm 2021 cho các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước theo Hợp đồng hoặc Quyết định thuê đất của Nhà nước, trong đó có đối tượng là doanh nghiệp.

Đối với đề nghị của VCCI về giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2021 cho doanh nghiệp thay vì mức giảm 30% như Dự thảo, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trong quá trình tiếp tục đánh giá tình hình và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên tinh thần hỗ trợ giảm bớt khó khăn, nhưng cũng phải đảm bảo tình hình thu Ngân sách Nhà nước và công bằng với các đối tượng bị ảnh hưởng trên toàn quốc.

Trước đó, Chính phủ cũng mới ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Đây là lần thứ 3 CP gia hạn để hỗ trợ DN gặp khó khăn do dịch bệnh.

Theo đó, đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Do là gia hạn thời gian nộp thuế nên số thu ngân sách của năm 2021 không giảm do người nộp thuế phải thực hiện nộp vào ngân sách vào cuối năm 2021.

Như vậy, đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Trước đó, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Kết quả khảo sát cho biết tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoảng 80%, nông nghiệp 84%. Với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực ở mức cao gồm bất động sản (100%), nông nghiệp/thủy sản (95%); sản xuất chế biến cao su, nhựa, máy móc (82%)

Theo kết quả khảo sát của VCCI với gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó, 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên toàn quốc vào cuối năm vừa qua, cho thấy các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức rất cao, ở cả khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thu hưởng của chính sách giảm thuế này.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/de-xuat-giam-50-tien-thue-dat-ho-tro-thue-phi-den-2022-20201231000003541.html