Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, công chức, viên chức được nghỉ liền 3 ngày, từ thứ bảy ngày 1/9 đến hết thứ hai ngày 3/9, theo lịch của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội. 

Do ngày Quốc khánh trùng vào chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào thứ hai, ngày 3/9/2018.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 của Luật Lao động năm 2012, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ người lao động nhận được hưởng 100% lương.

Căn cứ Điểm C Khoản 1 Điều 97 của Luật này quy định, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ còn được thêm tối thiểu khoản tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó.

Như vậy, người lao động sẽ nhận tối thiểu tổng cộng là 400 % lương ngày bình thường. 

Ngoài ra, theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm (tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau) của ngày nghỉ lễ 2/9 thì số lương thực tế bạn sẽ được nhận cho thời gian làm thêm giờ này theo quy định là ít nhất = 490% tiền lương cho số giờ đó của ngày làm việc bình thường.

Các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ sao cho phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Cơ quan Nhà nước và tổ chức vẫn phải bố trí người trực.

Tổng hợp/Reatimes