Nợ “xấu”

Theo đơn khởi kiện của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (gọi tắt là Công ty Cấp nước Thanh Hóa), năm 2007, Công ty cổ phần Thảo Trung (gọi tắt là Công ty Thảo Trung) và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và luyện Kim Thanh Hóa được UBND phường Hàm Rồng giao thầu để thi công công trình hệ thống cấp nước khu du lịch hồ Kim Quy và làng cổ Đông Sơn, TP. Thanh Hóa.

Sau đó, Công ty Thảo Trung, đại diện liên danh nhà thầu và Công ty Cấp nước Thanh Hóa đã ký hợp đồng kinh tế số 102/HĐXD ngày 28/12/2007 về việc xây dựng hệ thống cấp nước khu du lịch hồ Kim Quy và làng cổ Đông Sơn với giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng là 4.434.330.000 đồng. Theo quy định tại Điều 7 của hợp đồng, số tiền Công ty Thảo Trung được thanh toán từ chủ đầu tư bao nhiêu thì phải giữ nguyên, thanh toán cho Công ty Cấp nước Thanh Hóa, chỉ giữ lại phần tiền bảo hành, tiền đóng góp cho công ty.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Cấp nước Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết. Ngày 30/9/2008, công trình được nghiệm thu, hoàn thành, bàn giao và đi vào sử dụng. Sau khi hoàn thành công trình, hai bên đã quyết toán, hồ sơ quyết toán mỗi bên giữ một bản.

Ngày 4/7/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt quyết toán công trình với giá trị quyết toán 4.213.405.000 đồng. Ngày 30/1/2013, chủ đầu tư (phường Hàm Rồng) đã chuyển đủ toàn bộ số tiền được duyệt quyết toán cho Công ty Thảo Trung.

Công ty cấp nước Thanh Hóa.

Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình, UBND thành phố Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra thực tế. Theo đó công trình bị giảm trừ 325.254.000 đồng (4.213.405.000 đồng - 325.254.000 đồng = 3.888.151.000 đồng), đồng thời yêu cầu Công ty Thảo Trung nộp số tiền giảm trừ quyết toán trên vào ngân sách Nhà nước và thanh toán số tiền còn thiếu cho Công ty Cấp nước Thanh Hóa. Số tiền sau giảm trừ là hơn 3,8 tỷ đồng, Công ty Thảo Trung đã nhận và chưa thanh toán cho Công ty Cấp nước Thanh Hóa. Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Thảo Trung đã cho Công ty Cấp nước Thanh Hóa ứng số tiền 2.280.000.000 đồng. Công ty Cấp nước Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Thảo Trung thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng nhưng Công ty Thảo Chung vẫn chưa thanh toán.

Mặc dù Công ty Cấp nước Thanh Hóa đã nhiều lần có văn bản đòi nợ nhưng đến nay, sau nhiều năm, Công ty Thảo Trung vẫn chưa thanh toán đầy đủ. Do vậy, Công ty Cấp nước Thanh Hóa đã quyết định khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết, buộc Công ty Thảo Trung phải thanh toán cho Công ty Cấp nước số tiền còn thiếu trong hợp đồng là 1.415.642.000 đồng. Cụ thể: Tổng giá trị quyết toán công trình 4.213.405.000 đồng, trừ đi số tiền giảm trừ quyết toán 325.254.000 đồng, trừ 5% số tiền đóng góp cho Công ty Thảo Trung theo hợp đồng và trừ đi số tiền Công ty Cấp nước đã tạm ứng 2.280.000.000 đồng trước đó.

Như vậy, số tiền Công ty Thảo Trung phải thanh toán cho Công ty Cấp nước sẽ là: (4.213.405.000 đồng - 325.254.000 đồng) x 95% = 3.695.643.000 đồng - 2.280.000.000 đồng =1.415.643.000 đồng (một tỷ bốn trăm mười lăm triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

Bản chất vẫn là nợ chưa trả

Sau nhiều lần phát văn bản đòi nợ bất thành, năm 2016, Công ty Cấp nước Thanh Hóa đã quyết định khởi kiện Công ty Thảo Trung ra tòa, yêu cầu Công ty Thảo Trung thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng xây dựng hai bên đã ký trước đó, đồng thời yêu cầu “ông chủ” thanh toán nốt số tiền còn thiếu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, phía Công ty Thảo Trung thừa nhận có ký hợp đồng với Công ty Cấp nước để thi công hệ thống cấp nước sạch khu du lịch Hồ Kim Quy và làng cổ Đông Sơn. Tuy nhiên, Công ty Thảo Trung không chấp nhận đề nghị của Công ty Cấp nước Thanh Hóa vì lý do đơn vị này đòi nợ Công ty Thảo Trung không có tài liệu chứng minh số tiền bao nhiêu, không có hồ sơ gốc nên không đảm bảo tính pháp lý, không có cơ sở để thanh toán… Quan điểm này sau đó đã bị Hội đồng xét xử bác bỏ tại phiên sơ thẩm năm 2016.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Thảo Trung còn cho rằng, trong quá trình thi công xây dựng, Công ty Thảo trung có tham gia xây dựng nhưng không có tài liệu chứng minh.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trong khi đó, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cấp nước Thanh Hóa cho rằng, đơn vị đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, có biên bản nghiệm thu công trình, có quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành, công trình cũng đã được đưa vào sử dụng, đến nay đã hết thời hạn bảo hành. Chủ đầu tư đã chuyển hết số tiền cho Công ty Thảo Trung nhưng Công ty này cố tình chây ì, chiếm dụng vốn, không chịu thanh toán số tiền còn thiếu cho Công ty Cấp nước Thanh Hóa.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, ngày 15/6/2016, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa cho rằng, căn cứ hợp đồng kinh tế hai bên đã ký, Công ty Cấp nước Thanh Hóa đã thực hiện đúng theo nội dung hợp đồng. Công trình đã được quyết toán dự án hoàn thành với tổng giá trị quyết toán toàn phần chi phí xây dựng được duyệt (4.213.405.000 đồng, số tiền này sau đó được cơ quan chức năng yêu cầu giảm trừ 325.254.000 đồng). Công ty Thảo Trung đã thanh toán cho Công ty Cấp nước 2.280.000.000 đồng (tiền tạm ứng). Số tiền còn lại 1.415.643.000 đồng (sau khi trừ chi phí khác), Công ty Thảo Trung vẫn chưa thanh toán cho Công ty Cấp nước.

Hội đồng xét xử đánh giá, việc Công ty Thảo Trung cho rằng Công ty Cấp nước không cung cấp cho Công ty Thảo Trung hồ sơ quyết toán là không có cơ sở chấp nhận. Nay Công ty Cấp nước yêu cầu Công ty Thảo Trung phải thanh toán toàn bộ số tiền còn lại sau khi sau khi trừ chi phí (đã nêu tại phần 1) số tiền 1.415.643.000 đồng là có căn cứ.

Tại bản án sơ thẩm ngày 15/6/2016, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã quyết định chấp nhận yêu cầu của Công ty Cấp nước. Buộc Công ty Thảo Trung phải thanh toán cho Công ty Cấp nước số tiền còn lại theo hợp đồng kinh tế số 102, ngày 28/12/2007 là 1.415.642.000 đồng.

Ngày 27/6/2016, Công ty Thảo Trung kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa xem xét lại vụ án và bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Cấp nước Thanh Hóa.

Ngày 15/2/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 15/6/2016 của Tòa án nhân dân thành phố, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Ngày 19/9/2018, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tuyên bản án số 18/2018/KDTM-ST về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng. Lần này, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm, buộc Công ty Thảo Trung phải thanh toán cho Công ty Cấp nước Thanh Hóa số tiền còn thiếu trong hợp đồng xây dựng là 1.415.642.000 đồng (giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm ngày 15/6/2016).

Không đồng ý với bản án này, Công ty Thảo Trung có đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân tỉnh. Tại bản án 05/2019 về tranh chấp hợp đồng xây dựng, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa một lần nữa tuyên hủy bản án số 18, ngày 19/9/2018, đồng thời giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa giải quyết, xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Như vậy, sau nhiều lần “nâng lên, đặt xuống”, đến nay, vụ kiện tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa Công ty Cấp nước Thanh Hóa (nguyên đơn) và Công ty Thảo Chung (bị đơn) vẫn "dậm chân tại chỗ". Phiên tòa tiếp theo vẫn chưa được mở lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.

Theo Xuân Quang/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/doi-no-bat-thanh-dn-kien-cong-ty-thao-trung-ra-toa-20201231000002013.html