Theo đó, các dự án thu hồi đất được chia thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 86 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các địa phương như giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, chiếu sáng, công trình xử lý chất thải khoảng 780ha cần thu hồi.

Thu hồi 188 dự án đất tại Đồng Nai.

Thu hồi 3.620ha đất tại Đồng Nai.

Nhóm thứ 2 có 37 dự án khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, khu sản xuất chế biến nông lâm thủy sản, diện tích thu hồi đất là hơn 1.700ha.

Nhóm thứ 3 có 39 dự án xây dựng các trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, công trình di tích lịch sử văn hóa, diện tích gần 756ha.

Nhóm thứ 4 gồm 26 dự án tái định cư, nhà ở xã hội, công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư với diện tích đất thu hồi là hơn 356ha.

Ngoài ra, 4 địa phương có số dự án cần thu hồi đất nhiều là Biên Hòa, Nhơn Trạch, Định Quán và Trảng Bom. Hiện toàn tỉnh có khoảng 943 dự án cần phải thu hồi đất.

 

Theo Reatimes.vn