và vùng lân cận đêm 24 ngày 25/02/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 25/02/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 độ, có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 25/02/2018

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 25/02/2018

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 25/02/2018

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 độ, phía Nam 29-32oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 25/02/2018

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 25/02/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/02/2018

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 20oC

Theo An Nhiên / Reatimes