Bộ Công Thương vừa ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng thép, với tổng khối lượng được miễn trừ trong năm 2021 là 21.948 tấn.

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép, thép dài với 4 doanh nghiệp với lượng cấp miễn trừ năm 2021 gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn Kim Tín (2.842 tấn); Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên (1.752 tấn); Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức (3.631 tấn); Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam (1.218 tấn).

Tổng lượng cấp miễn trừ thuế tự vệ năm 2021 với sản phẩm phôi thép, thép dài nhập khẩu là 9.443 tấn.

Bộ Công Thương cũng miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu cho 6 doanh nghiệp với lượng cấp miễn trừ năm 2021 lần lượt gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn Kim Tín (602 tấn); Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên (200 tấn); Công ty TNHH cơ khí Kao Meng (Việt Nam) (179 tấn); Công ty Cổ phần thép chính xác Sunway (363 tấn); Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (1.174 tấn); Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam (8.342 tấn); Công ty TNHH thép Vĩnh Thành (1.645 tấn).

Gần 22.000 tấn thép nhập khẩu được miễn trừ thuế tự vệ năm 2021
Gần 22.000 tấn thép nhập khẩu được miễn trừ thuế tự vệ năm 2021

Tổng lượng cấp miễn trừ thuế tự vệ năm 2021 với sản phẩm phôi thép, thép dài nhập khẩu là 9.443 tấn. Như vậy, tổng lượng cấp miễn trừ thuế tự vệ và thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại năm 2021 cho các sản phẩm thép nói trên là 21.948 tấn.

Trước đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mã sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số mã sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã có Thông báo số 19/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại các vụ việc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/gan-22000-tan-thep-nhap-khau-duoc-mien-tru-thue-tu-ve-nam-2021-post119950.html