BHXH Việt Nam vừa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V (2020-2025). 500 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua ngành BHXH; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đại diện cho hơn 1.400 tập thể và 20.000 công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH đã về dự Đại hội.

Những năm qua, bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện 4 phong trào thi đua (PTTĐ) do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các PTTĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và phát động 2 PTTĐ theo giai đoạn; 5 PTTĐ thường xuyên hàng năm và 10 PTTĐ chuyên đề theo đợt phù hợp nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành.

Từ các phong trào thi đua, việc vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng vượt so với kế hoạch. Tính đến 31-8-2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8-2020 đạt 786.173 người, đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 đã gấp hai lần số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH giai đoạn 2020-2025. Ảnh tư liệu

Công tác chi trả và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt được bước tiến quan trọng, số lượng TTHC về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia, từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019); nhiều TTHC rút ngắn cả về thời gian giải quyết, số hồ sơ, giấy tờ trong hồ sơ, giấy tờ giảm nội dung phải kê khai.

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử hiện cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) trong trả lời, giải đáp người dân, DN về chế độ, chính sách BHXH; xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở KCB BHYT trong phạm vi toàn quốc.

Cùng với PTTĐ thường xuyên, các PTTĐ chuyên đề của ngành BHXH Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, được phát động tập trung vào việc hoàn thành những nhiệm vụ đột xuất, những nhiệm vụ trọng yếu, lĩnh vực trọng tâm, một số PTTĐ hiệu quả, thiết thực và đạt được kết quả nổi bật.

Qua thực hiện phong trào “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT”, toàn quốc đã thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho trên 78,5 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 99,9%; cấp, đổi thẻ BHYT, mã số BHXH trên 77,5 triệu người, đạt tỷ lệ 98,7%.

Đáng quan tâm, PTTĐ “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp” đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu lạm dụng quỹ và từ chối thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe của 570.938 lượt người do chứng từ không hợp lệ, hưởng trùng chế độ, không đủ điều kiện hưởng. Qua kiểm tra công tác giải quyết, thanh quyết toán chế độ BHXH tại địa phương, phát hiện và thực hiện thu hồi 12.062 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức chưa đúng quy định.

Theo Pháp luật xã hội