Cụ thể, TP đã thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đã tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách cho người có công hơn 7.500 trường hợp.

Đồng thời, kịp thời hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 đợt 1 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành 2 đợt chi trả cho 513.377 người, với số tiền 603,6 tỷ đồng (bao gồm người có công với xã hội; đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo; người lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại BV Xanh Pôn.

Toàn TP đã giải quyết việc làm cho 129.961/156.000 lao động, đạt 83,3% kế hoạch, trong đó, tạo việc làm cho 36.840 lao động; đưa 1.738/3.500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm 2020 giảm 19.451 người, tương đương giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019.

TP cũng đã tổ chức được 105 phiên giao dịch việc làm với 4.781 lượt DN, đơn vị tham gia; số lao động tham gia kết nối, phỏng vấn là 22.918 lượt người; số lao động được tuyển dụng là 7.917 người. Tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 58.100 người với số tiền 1.250 tỷ đồng; tăng 11.193 người, tương đương tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2019. Hỗ trợ học nghề cho 2.200 người với số tiền 6,6 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, TP đã triển khai các kế hoạch, chương trình khuyến khích tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm. Đến hết tháng 9-2020, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt khoảng 88% dân số, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 96% số người thuộc diện tham gia thất nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 43,97 nghìn người, tăng 24% cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, toàn TP đã tiếp nhận 341 người lang thang xin tiền, người vô gia cư vào nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội; thực hiện 20.078 ca hỏa táng, giải quyết 1.872 trường hợp mai táng; tiếp nhận cai nghiện ma túy bắt buộc 885 người; cai nghiện tự nguyện 1.779 người; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 856 người.

3 tháng cuối năm, TP Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, khuyến khích DN đào tạo, đào tạo lại cho lao động trong các DN nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 sàn giao dịch việc làm và 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Thực hiện các giải pháp đồng bộ giảm nợ bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ, phát triển triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giải quyết các trường hợp tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; Ban hành Kế hoạch tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021; triển khai rà soát hộ nghèo cuối năm 2020…

Theo Pháp luật xã hội