giá heo hơi hôm nay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giá heo hơi hôm nay, cập nhật vào ngày: 25/07/2024

Trong sáng mùng một âm lịch (ngày 22/1), giá heo hơi tại nhiều địa phương đã điều chỉnh tăng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương thuộc khu vực phía Nam. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh, thành dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay tăng giảm trái chiều trừ biến động trái chiều 1.000 - 4.000 đồng/kg ở khắp các địa phương.

Giá heo hơi hôm nay vẫn tiếp tục kéo dài xu hướng giảm ở nhiều địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tăng giảm trái chiều từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại một số địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi liên tục giảm ở nhiều tỉnh thành, dao động trong khoảng 51.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi đầu tuần này ổn định ở khắp các địa phương, theo ghi nhận, giá thương lái thu mua từ 53.000 đồng/kg đến 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay không có sự biến động giá, thương lái thu mua tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở các địa phương liên tục biến động trái chiều mức giảm cao nhất 3.000 đồng/kg, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay bất ngờ có sự tăng giảm trái chiều 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg ở các địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở các tỉnh thành hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg, giá dao động trong khoảng 54.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong cả nước hôm nay tăng giảm trái chiều ở nhiều tỉnh thành. Giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 55.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay tăng giảm trái chiều từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Nam. Giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 55.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg ở miền Trung và Tây Nguyên. Hiện giá heo hơi dao động trong khoảng 56.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở hôm nay ở cả ba miền đều giảm từ 1.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg, giá giao dịch từ 57.000 - 65.000 đồng/kg.