ha noi chuan bi tot cong tac tuyen sinh vao cac truong mam non lop 1 va lop 6
Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 5169/UBND-KGVX ngày 23/10/2018 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020, để tổ chức triển khai công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, nghiêm túc, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019-2020: Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất (CSVC) của các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn đảm bảo khai thác hiệu quả CSVC. Tránh tình trạng có CSGD tuyển sinh vượt quá nhiều so với chỉ tiêu, trong khi đó, có CSGD không tuyển đủ chỉ tiêu gây lãng phí về CSVC, đội ngũ, tạo bức xúc cho người dân và dư luận xã hội.

Bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự phát triển ổn định và đồng đều về chất lượng giữa các CSGD trên địa bàn; Tăng cường công tác truyền thông về tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến. Trang bị đầy đủ về thiết bị và bố trí đội ngũ có chuyên môn thực hiện công tác tuyến sinh trực tuyến.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện cho các CSGD tổ chức điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn đảm bảo chính xác, làm cơ sở để phân tuyến tuyển sinh một cách khoa học, hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường trên địa bàn. Chỉ đạo Công an trên địa bàn chủ động phối hợp với các CSGD trong công tác tuyển sinh; có phương án quản lý nhân khẩu, hộ khẩu hợp lý, thống nhất, tạo điều kiện giúp cho công tác tuyển sinh của các CSGD được chính xác và khoa học.

Phấn đấu huy động ít nhất 45% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 99% trẻ độ tuổi mẫu giáo đến cơ sở giáo dục mầm non; duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học đủ 2 buổi/ngày); ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuoi đủ sức khoẻ được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6; 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu đi học được tiếp tục học tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, có biện pháp chỉ đạo các CSGD nhằm tăng cường tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến, đưa tiêu chí đạt tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến vào tiêu chí đánh giá thi đua của CSGD. Chỉ đạo các CSGD trên địa bàn tổ chức tuyển sinh theo đúng quy trình, đúng Quy chế của Bộ GDĐT và Hướng dẫn của Sở GDĐT; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, không tiếp nhận học sinh trái tuyến đối với các CSGD đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1.

Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cùa các CSGD về đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; đảm bảo số học sinh trên một lớp đúng quy định góp phần đẩy mạnh kế hoạch công nhận trường chuẩn quốc gia; thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính), không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho CSGD. Tạo điều kiện phát triên hệ thống giáo dục tư thục theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác tuyển sinh trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm theo trách nhiệm của người đứng đầu của CSGD theo quy định.

T.Quang

Theo phapluatxahoi.vn