Theo thống kê, đến 30-6, trên địa bàn thành phố có 18 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động, kinh doanh theo phương thức đa cấp: Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng,... trong đó, thực phẩm chức năng là mặt hàng có số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh nhiều nhất, với trên 80% số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh đa cấp. Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp của 18 doanh nghiệp là 140.377 người.

ha noi co hon 140000 nguoi tham gia ban hang da cap
Ảnh minh hoạ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương Hà Nội đã tiếp nhận 261 hồ sơ thông báo tổ chức 348 hội nghị, hội thảo của 8 doanh nghiệp, trong đó, đề nghị sửa đổi 83 hồ sơ thông báo tổ chức 197 hội nghị, hội thảo; tiếp nhận thông báo thay đổi thông tin của 38 hội nghị, hội thảo; trả lại 17 hồ sơ thông báo tổ chức 40 hội nghị, hội thảo do không đủ điều kiện giải quyết.

Trong công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, các sở, ngành, quận, huyện đã thường xuỵên chủ động trong công tác phối hợp quản lý. Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2019 đối với 11 doanh nghiệp. Cục Quản lý thị trường Hà Nội thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tổ chức tại địa bàn Hà Nội… Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019: Sở Công Thương đã kết thúc thanh tra 5 doanh nghiệp theo kế hoạch. Xử phạt vi phạm hành chính 2 doanh nghiệp 150 triệu đồng.

Từ thực tế quản lý, Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và công tác giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn, gửi thông tin kết quả giám sát về Sở Công Thương để phối hợp quản lý, đặc biệt là đối với hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Sở cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trên địa bàn thành phố về hoạt động bán hàng đa cấp; tiếp tục thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của các cơ quan, đơn vị; giải quyết các đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (nếu có)…

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-co-hon-140000-nguoi-tham-gia-ban-hang-da-cap-156834.html

Theo Pháp luật xã hội