Ảnh minh họa: Internet.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập XEM TẠI ĐÂY.

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường trung học phổ thông ngoài công lập XEM TẠI ĐÂY.

Theo Hà Nội Mới

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tuyen-sinh/968275/ha-noi-cong-bo-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-2020-2021