Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 3526/TB-SCT, kết luận cuộc họp về công tác triển khai thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện có đề án đầu tư xây dựng thành quận vào năm 2020.

ha noi dam bao ty le dat cong nghiep trong cum cong nghiep khong vuot qua 60

Ảnh minh họa

Theo đó, về mô hình đầu tư, phát triển cụm công nghiệp (CCN) theo hướng tiên tiến, hiện đại: Phát triển CCN theo hướng đảm bảo về bảo vệ môi trường theo quy đinh tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14-10-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường CCN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; có trạm xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại; xây dựng hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời; bố trí địa điểm tập kết, thu gom chất thải công nghiệp, rác thải...

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ; quy hoạch, bố trí ô đất đảm bảo phù hợp trong việc đầu tư, trang bị dây chuyền, công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại của các doanh nghiệp đầu tư thứ phát vào CCN; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về CCN và quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN.

Không cho phép bố trí đơn vị ở, lưu trú, các công trình thương mại trong phạm vị ranh giới hạ tầng kỹ thuật CCN. Còn về quy hoạch chi tiết xây dựng dự kiến, phải đảm bảo tỷ lệ đất công nghiệp không vượt quá 60%.

Liên quan đến đối tượng thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong CCN: Thu hút đối tượng là doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN (nếu là hộ sản xuất thì cần có dự án về đầu tư sản xuất và đề án chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp). Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong CCN phải phù hợp với quy định về quản lý, phát triển CCN; không gây ô nhiễm môi trường. Có danh mục các ngành nghề dự kiến cụ thể để kêu gọi, thu hút đầu tư; yêu cầu về công nghệ, thiết bị, dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại; không cho phép sử dụng máy móc, dây chuyền thiết bị công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ảnh hưởng vễ môi trường; dự kiến về việc thu hút lao động khi CCN đi vào hoạt động.

Đối với các CCN đã hoàn thành việc thẩm định thành lập, mở rộng theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ và trình UBND thành phố, UBND các huyện và đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư các CCN khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hoàn thiện báo cáo đầu tư thành lập CCN và có văn bản báo cáo về việc hoàn thiện, bổ sung gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Các CCN đề nghị thành lập, mở rộng hoặc đang trong quá trình thẩm định, ngoài việc đảm bảo hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31-8-2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25-5-2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN, cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo đầu tư thành lập CCN theo yêu cầu, định hướng của thành phố và các nội dung hướng dẫn tại thông báo này để triển khai thực hiện…

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-dam-bao-ty-le-dat-cong-nghiep-trong-cum-cong-nghiep-khong-vuot-qua-60-156248.html

Theo Pháp luật xã hội