Theo đó, khu đấy nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch là lô đất ký hiệu A5 thuộc khu quy hoạch B2 trong KCN Sài Đồng B có diện tích khoảng 1,03ha trên tổng diện tích đất khu B Khu công nghiệp Sài Đồng B khoảng 14,47ha.

Khu đất này sẽ được điều chỉnh chức năng từ đất xây dựng nhà máy sang chức năng đất công cộng hỗn hợp để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe và các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cho khu công nghiệp công nghệ cao.

KCN Sài Đồng B

KCN Sài Đồng B

Sau khi điều chỉnh, các chức năng sử dụng đất Khu B bao gồm: Đất xí nghiệp công nghiệp có quy mô khoảng 13,44ha, đất công cộng hỗn hợp (bao gồm các chức năng: bãi đỗ xe, văn phòng, dịch vụ hỗn họp) quy mô khoảng 1,03ha.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phù hợp với quyết định của UBND Thành phố. Chủ trì, phối hợp với: UBND quận Long Biên, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư HimLamBC và Công ty TNHH một thành viên Hanel tổ chức công bố công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có trách nhiệm thẩm định, chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình xây dựng trong lô đất A5 phù hợp với quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND Thành phố; tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế, quy định chuyên ngành hiện hành.

UBND quận Long Biên, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 

Theo Reatimes.vn