Theo quyết định, UBND thành phố giao chỉ tiêu hoàn thiện các khu cách ly y tế tập trung cho công dân trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội (ngoài các cơ sở cách ly đã được UBND thành phố quyết định thành lập; Đã giao mỗi quận, huyện, thị xã 1.000 chỗ cách ly).

Hà Nội giao chỉ tiêu hoàn thiện các khu cách ly tập trung
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng số chỉ tiêu tiếp nhận công dân là 62.100 người; Trong đó, huyện Hoài Đức 5.000; Thạch Thất 4.500; Đông Anh 4.000; Thanh Trì 3.800; Sóc Sơn 3.700; Đan Phượng và thị Sơn Tây mỗi địa phương 3.500; Gia Lâm 3.400; Chương Mỹ 3.300; Thường Tín và Ba Vì mỗi địa phương 3.200; Thanh Oai, Mê Linh, Quốc Oai, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa mỗi địa phương 3.000 người.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm tốt theo phương châm “4 tại chỗ” đối với các khu cách ly y tế tập trung cho công dân trong phòng, chống dịch Covid-19, đúng thời gian quy định; Tổ chức cách ly cho công dân theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”; Chịu trách nhiệm với Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ tiêu được giao; Tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-giao-chi-tieu-hoan-thien-cac-khu-cach-ly-tap-trung-172272.html?fbclid=IwAR114B_a_I3uC5MAg92gIOUryGOlcoEnMnOT6X0ip00jb06WPhDZTYalUgc