Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay, 28-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, thành phố đã chủ động, sớm triển khai Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đến nay, theo thống kê liên ngành, sơ bộ bước đầu những đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ là 3.500 tỷ đồng. 

Những đối tượng mà thành phố sẽ triển khai hỗ trợ ngay trước ngày 30-4, gồm: nhóm đối tượng là người có công hưởng trợ cấp hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng hộ nghèo và cận nghèo.

Hiện thành phố đã có danh sách các nhóm được hỗ trợ này, vào khoảng 414.000 người, dự kiến kinh phí hỗ trợ là 505 tỷ đồng. Thành phố đã giao cho các Sở ngành liên quan để có quyết định sớm trong ngày hôm nay, làm sao để ngày mai sẽ bắt đầu chi trả hỗ trợ đến người dân. 

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là phương thức chi trả hỗ trợ như thế nào, cách giám sát ra sao để đảm bảo việc hỗ trợ đến được đúng đối tượng, kịp thời và không xảy ra tiêu cực?. Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP rất quan tâm chỉ đạo.

Tinh thần là thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, sẽ tăng cường giám sát của Ban công tác mặt trận tại cơ sở, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể các cấp. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, chính quyền các cấp cũng sẽ thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất, để làm sao đảm bảo việc thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Theo An ninh Thủ đô