tiền hỗ trợ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiền hỗ trợ, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

BHXH Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập và một số ứng dụng, trang web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân.

Dù là ngày nghỉ nhưng ngay trong ngày 30-4, nhiều nơi tại Hà Nội đã tiến hành phát tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh thần của Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời chi trả, hỗ trợ nhanh cho các đối tượng, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, trong ngày mai, 29-4, thành phố bắt đầu chi trả hỗ trợ cho các đối tượng người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ gói 62.000 tỷ của Chính phủ.

Bộ LĐ-TB&XH đang xin ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.