Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, ưu tiên giải quyết các dự án đầu tư công; chủ động liên hệ với các sở, ngành để được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền. 

Tăng cường công tác quản lý đất đai; chống lấn chiếm, xây dựng trái phép; kịp thời giải tỏa các vi phạm về đất đai. Tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Hà Nội: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB

Các sở, ngành TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn các quận, huyện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị thực hiện; tiếp tục chủ trì Tổ công tác liên ngành để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-tap-trung-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-cong-tac-boi-thuong-gpmb-1601604958545.html