Thống kê từ Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho thấy, trong tháng 2/2022, số hành khách vận chuyển ước đạt 26,8 triệu lượt, tăng 34,5% so với tháng trước nhưng giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số hành khách luân chuyển ước đạt 654 triệu lượt, tăng 33,9% so với tháng trước và giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu ước đạt 1.326 tỉ đồng, tương ứng tăng 34,2% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, số hành khách vận chuyển đạt 46,7 triệu lượt, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2021; số hành khách luân chuyển đạt 1.143 triệu lượt, giảm 26,6%; doanh thu đạt 2.314 tỉ đồng, giảm 29,2%.

Hà Nội: Thu 2300 tỉ đồng trong 2 tháng từ vận tải hành khách
Hà Nội: Thu 2300 tỉ đồng trong 2 tháng từ vận tải hành khách

Về vận tải hàng hóa, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 2-2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 93,3 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt khoảng 9.541 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2021;

Doanh thu ước tính đạt 5.420 tỉ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 185 triệu tấn, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 18,8 tỉ tấn, tăng 49,9%, so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 10.800 tỉ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/ha-noi-thu-2300-ti-dong-trong-2-thang-tu-van-tai-hanh-khach-64859.html