ha noi trien khai ngay vi chat dinh duong nam 2019
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng quốc gia. Dự trù đủ viên nang Vitamin A cho trẻ trong độ tuổi, đảm bảo kinh phí, vật tư, nhân lực cần thiết triển khai “Ngày Vi chất dinh dưỡng”. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng”, tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả với Bộ Y tế và UBND TP.

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” để người dân hiểu và áp dụng các biện pháp phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2019 trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai chiến dịch của các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, đa dạng hóa bữa ăn, sử dụng muối i-ốt,… để chủ động phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Bố trí kinh phí cho các hoạt động trong chiến dịch, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động trong chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2019 trên địa bàn.

Đề nghị Ủy ban MTTQ TP và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2019, tham gia các đoàn giám sát của Thành phố kiểm tra công tác triển khai chiến dịch của các quận, huyện, thị xã.

Theo phapluatxahoi.vn