Theo đó, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, thành phố về PCCC, CNCH. Bảo đảm tuyệt đối an toàn PCCC, CNCH các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, ngoại giao, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn thành phố; trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31 năm 2021; các lễ hội, sự kiện đầu năm Tân Sửu 2021.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; trình độ, kỹ năng, khả năng PCCC, CNCH tới sâu rộng các tầng lớp nhân dân; củng cố xây dựng lực lượng, phương tiện PCCC, CNCH tại địa bàn, cơ sở nhằm đáp ứng phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày toàn dân PCCC (4-10-1961/4-10-2021).

Thành phố cũng tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP, ngày 24-11-2020, của Chính phủ (thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 10-1-2021). Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy
Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy

Tiếp tục xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở để huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện theo hướng sát thực, hiệu quả và hiện đại cho lực lượng PCCC, CNCH, lực lượng dân phòng tại các quận, huyện, thị xã, bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từng bước xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác PCCC, CNCH và chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH.

Trong kế hoạch này, UBND thành phố đã giao các cấp, các ngành tập trung thực hiện công tác PCCC. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình, kế hoạch mà thành phố đã ban hành năm 2019. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, gửi UBND thành phố trước ngày 30-1-2021. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm, báo cáo kết quả thực hiện. Công an thành phố là cơ quan thường trực phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, tập hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo; chủ động thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác này.

Theo An An (tổng hợp)/Đô Thị Mới