Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm cho thấy, GDP quý 3/2023 tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn so với tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng cũng như kịch bản tăng trưởng quý 3/2023 để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% cả năm 2023 nhưng theo Tổng cục Thống kê, xu hướng tăng trưởng đã tích cực hơn (quý 1/2023 tăng 3,28%, quý 2/2023 tăng 4,05%, quý 3/2023 tăng 5,33%). Điều này cho thấy áp lực tăng trưởng quý 4/2023 sẽ rất áp lực.

Trong báo cáo vừa công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo tăng trưởng GDP  quý IV sẽ đạt khoảng 7% so với cùng kỳ. Nhóm phân tích cho rằng lĩnh vực sản xuất công nghiệp cuối năm cải thiện so với các quý trước và được hỗ trợ bởi mức nền thấp của cùng kỳ (trong quý IV/2022, tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo chỉ đạt 3,0%, thấp hơn mức tăng 5,6% ghi nhận tại thời điểm quý III/2023).

Ngoài ra, đầu tư công tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, tính chung 10 tháng đầu năm, đầu tư phát triển ước đạt 401.900 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công  được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc hơn trong hai tháng cuối năm 2023.  

Hai yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng GDP quý cuối năm
 

Tuy nhiên, tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ dự kiến tiếp tục giảm trong quý cuối năm bao gồm tốc độ tăng chậm lại của lĩnh vực bán lẻ hàng hoá và dịch vụ, hoạt động tài chính, ngân hàng và thị trường bất động sản chưa phục hồi. 

Về mục tiêu tăng trưởng năm 2024 khoảng 6 - 6,5%, VDSC cho rằng đây là mục tiêu phù hợp bởi lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là xuất khẩu  tiếp tục phục hồi ở mức vừa phải.

Bên cạnh đó, chi đầu tư công dự kiến tăng thêm 13% so với kế hoạch ngân sách trình Quốc hội năm ngoái và tăng thêm 19% so với dự toán năm 2023, chưa kể phần vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chưa giải ngân hết được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024..

Hơn nữa, niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng phục hồi khi mặt bằng lãi suất giảm kéo theo sự phục hồi hoạt động kinh tế trong nước tích cực hơn năm 2023.  

 

 

Trung Anh

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/hai-yeu-to-chinh-thuc-day-tang-truong-gdp-quy-cuoi-nam-111762.html