Trong đó, kỳ hạn phát hành bình quân là 15,37 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,22 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,42%/năm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bên cạnh việc huy động vốn trái phiếu chính phủ, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước cũng thực hiện điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (nội tệ, ngoại tệ). Đồng thời triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước đã được phê duyệt.

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để triển khai việc phát hành trái phiếu chính phủ đảm bảo duy trì ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường và phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát hành năm 2022.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước; triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý 2/2022.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/huy-dong-hon-538-nghin-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-qua-kho-bac-nha-nuoc-20220614191717.htm