Bên cạnh đó phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, UBND thành phố sẽ triển khai các nhiệm vụ về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng ấn phẩm tuyên truyền hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. In ấn Catalogue, tờ rơi, ấn phẩm sản phẩm giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ tại làng nghề.

Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trên địa bàn thông qua các hình thức như tập huấn, hội nghị, hội thảo, xây dựng ấn phẩm... Xây dựng và phát hành các ấn phẩm truyền thông, thông tin các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ xuất khẩu. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Việt Nam ở các nước sở tại thông qua các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Huy động người Việt Nam từ nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Hà Nội đủ điều kiện xuất khẩu phù hợp với từng thị trường: Xây dựng danh sách doanh nghiệp, sản phẩm xuất khẩu phù hợp theo các thị trường xuất khẩu chính của Hà Nội.

Triển khai chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2021 của thành phố, chú trọng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trong quá trình thực hiện, phối hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan Thương vụ Việt Nam tại các nước, chính quyền sở tại tổ chức chương trình làm việc, kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm hàng hóa, diễn đàn - hội thảo hoặc các hoạt động xúc tiến thương mại khác để giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam ở nước sở tại cũng như kết nối các doanh nghiệp người Việt và nước ngoài.

Phát triển liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động kết nối, quảng bá sản phẩm, hàng hóa để đưa sản phẩm, hàng hóa vào hệ thống phân phối ở nước sở tại, phát triển kênh phân phối hàng Việt Nam tại các nước.

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/huy-dong-nguoi-viet-nam-tu-nuoc-ngoai-tham-gia-gioi-thieu-tieu-thu-san-pham-237538.html?fbclid=IwAR3aTzF2z1-P__wC2mY9wSd9nYsDWepi_wmDG52YF49JQsV0pijg9MyIHmg