Trong số đó, du khách đến từ Trung Quốc đạt 175.400 lượt người, tăng 16,4% và tăng 22%, du khách Hàn Quốc đạt 86.800 lượt người, tăng 8,2% và tăng 24,7%.

Lượng khách du lịch Thái Lan ước đạt 21.000 lượt người, tăng 47,4% và tăng 36,2%. Khách du lịch Hoa Kỳ đạt 35.700 lượt người, tăng 14% và tăng 18,3%.

Khách du lịch đến từ Nga  đạt 24.000 lượt người, tăng 0,5% và tăng 60,3% và Vương quốc Anh đạt 17.500 lượt người, tăng 28,6% và tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả 10 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 6.338.600 lượt người, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 5.171.100 lượt người, giảm 0,7%; khách đến đến bằng đường bộ đạt 1.127.000 lượt người, giảm 16,8% và khách đến bằng đường biển đạt 40.500 lượt người, giảm 11,5%.

Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm, du khách đến từ châu Á đạt 4.443.500 lượt người, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số nước như Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan và Lào có lượng khách đến nước ta giảm nhiều.

Một số quốc gia có lượng khách đến nước ta tăng: Anh 171.700 lượt người, tăng 1%; Đức 117.800 lượt người, tăng 3,7%; Hà Lan 43.000 lượt người, tăng 4,8%; Tây Ban Nha 37.500 lượt người, tăng 9,8%.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 524,2 nghìn lượt người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 403,9 nghìn lượt người, tăng 7,9%.

Khách đến từ châu Úc đạt 281,5 nghìn lượt người, giảm 6,6%, trong đó khách đến từ Ôx-trây-li-a đạt 253,2 nghìn lượt người, giảm 6,7%. Khách đến từ châu Phi đạt 22,2 nghìn lượt người, tăng 48,2%.

Theo Vân Hà/Gia đình Việt Nam