kim ngach hang hoa nhap khau thang 7 2019 tang 149

Cụ thể, trong tháng 7-2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng 6-2019 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,3 tỷ USD, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với tháng 6-2019 nhưng lại giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,51 tỷ USD, tăng 5,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7-2019 là ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019 xuất siêu 1,8 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,6 tỷ USD.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/kim-ngach-hang-hoa-nhap-khau-thang-7-2019-tang-149-158002.html

Theo Pháp luật xã hội