kim ngạch xuất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kim ngạch xuất, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Trong tháng 9/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,74 tỷ USD, mặc dù giảm 11% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.