Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn tốc độ tăng 2,2% của cùng kỳ năm 2020, nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 9,5% của cùng kỳ năm 2019.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2021 ước tính giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2021 ước tính giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, nếu tính riêng tháng 8/2021, IIP ước tính giảm 4.2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai ngành khai khoáng giảm 2.4% và chế biến chế tạo giảm mạnh 9,2%. Còn ngành sản xuất và phân phối điện, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng nhẹ. 

Đáng chú ý, một số ngành có IIP giảm mạnh khiến mức tăng trong 8 tháng đầu năm tăng ít. Trong đó, các ngành có mức giảm mạnh gồm: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (giảm 13,9%), khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (giảm 10,7%), sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị (giảm 7,6%).

Ngoài ra, một số ngành có mức giảm nhẹ bao gồm: thoát nước và xử lý nước thải (giảm 3,6%), sản xuất sản phẩm thuốc lá (giảm 1,7%), in, sao chép bản ghi các loại (giảm 1%), khai thác than cứng và than non (giảm 0,9%)

Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước bao gồm: Tivi các loại giảm 27,1%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 14,3%; đường kính giảm 9,5%; dầu mỏ thô khai thác giảm 6,2%; bột ngọt giảm 5,7%; thủy hải sản chế biến giảm 5,1%; thức ăn cho thủy sản giảm 5%.

Nhìn chung, 8 tháng qua, toàn ngành công nghiệp có những chuyển biến tích cực dù nhiều ngành bị ảnh hưởng do do nhiều địa phương phải thực hiện xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Trong đó, 3 nhóm ngành giúp đóng góp vào việc tăng IIP bao gồm:

- Ngành chế biến, chế tạo tăng 7% (cùng kỳ năm 2020 tăng 3,7%), đóng góp 5,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

- Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,6% và ngành cung cấp nước, đóng góp 0,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

- Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/lan-dau-tien-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-giam-manh-194562.html