Trước đó, ngày 25/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An ban hành văn bản số 7230/STNMT-VPĐKĐĐ, về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân, do Công ty TNHH Annongland làm chủ đầu tư tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Về hồ sơ dự án, Công ty TNHH Annongland được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư, nhà ở công nhân tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND, ngày 07/4/2016; Quyết định số 2707/QĐ-UBND, ngày 21/7/2017; Quyết định số 3818/QĐ-UBND, ngày 20/10/2017; Quyết định số 1118/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019; Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 05/6/2019, với diện tích khoảng 16.705m² (chưa đo đạc cụ thể) tại xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hòa. Mục tiêu đầu tư của dự án: Khu dân cư, nhà ở công nhân.

Lối vào dự án nằm bên dưới khu nhà trọ có gắn chữ Trường mầm non An Nông

Công ty TNHH Annongland được UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND, ngày 13/02/2019, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân thuê tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 10806/QĐ-UBND ngày 07/9/2020), với tổng diện tích 16.905m². Trong đó:

- Đất ở: Diện tích 6037,49m² (trong đó: Đất nhà phố 3.244,54m², đất nhà ở công nhân thuê 2.381,95m², đất nhà trọ 411m²).

- Đất giáo dục (trường mầm non): Diện tích 2.105m².

- Đất giao thông, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 8762,51m².

Bên dưới chữ Trường mầm non An Nông là tòa nhà cho thuê phòng trọ quy mô bậc nhất tỉnh Long An 

Về điều kiện chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Về hạ tầng kỹ thuật: Công ty TNHH Annongland đã hoàn thành toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (được UBND huyện Đức Hòa xác nhận tại Văn bản số 11199/UBND-SX ngày 06/9/2023). Về hạ tầng xã hội: Dự án có hạ tầng xã hội là trường mầm non và đã thi công đưa vào hoạt động, phù hợp với dự án đảm bảo nhu cầu phục vụ cho dự án (được UBND huyện Đức Hòa xác nhận tại Văn bản số 11199/UBND-SX ngày 06/9/2023)”.

Đối với điều kiện kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3432/SXD-NBĐS, ngày 05/9/2023, về việc điều kiện kinh doanh bất động sản dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa (đối với 41 lô nền trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền).

 Ngày 15/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai) phối hợp cùng các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải; UBND huyện Đức Hòa, UBND xã Đức Hòa Đông tiến hành kiểm tra hạ tầng, nhà ở và công trình xây dựng tại dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân do Công ty TNHH Annongland là chủ đầu tư tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong đó xác định sản phẩm của dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và theo chủ trương đầu tư là đầu tư hạ tầng khu dân cư và nhà ở công nhân cho thuê. Trong đó: 41 lô nền thuộc quy hoạch đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng dưới hình thức phân lô bán nền; 12 lô nền thuộc quy hoạch để đầu tư dưới hình thức xây dựng nhà ở công nhân cho thuê.

Dự án từng được quảng cáo với nhiều chính sách bán hàng 

Căn cứ Điều 194, Luật Đất đai năm 2013; Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai); Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai), Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận 41 lô nền tại dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân do Công ty TNHH Annongland làm chủ đầu tư, đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân (theo chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thuộc quy hoạch đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền).

Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân thuê tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, được chào bán trước đó với tên thương mại là dự án An Nông 2. Đây là một trong những dự án đầu tay của Tập đoàn An Nông trên địa bàn tỉnh Long An.

Hiếu CT - Hương Thủy

Nguồn: https://reatimes.vn/long-an-xuat-hien-du-an-dat-nen-an-nong-2-gia-re-nhu-cho-20201224000023241.html