Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Về thời lượng giáo dục kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo nêu rõ:

Đối với giáo dục mầm non: Thời lượng thực hiện đảm bảo hợp lý, không áp đặt, khiên cưỡng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ.

Đối với giáo dục phổ thông: Học sinh tiểu học, mỗi lớp 05 tiết/năm học (01 buổi); Học sinh trung học cơ sở mỗi lớp 10 tiết/năm học (02 buổi); Học sinh trung học phổ thông và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, mỗi lớp 15 tiết/năm học (03 buổi).

Đối với sinh viên các cơ sở giáo dục đại học: Thời lượng thực hiện đảm bảo hợp lý phù hợp với kế hoạch đào tạo hằng năm, bảo đảm tổ chức tối thiểu 04 buổi/khóa học (05 tiết học/ một buổi).

Phương pháp giáo dục: Đối với giáo dục mầm non là lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày;

Đối với giáo dục phổ thông: Lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

Đối với giáo dục đại học: Lồng ghép trong các môn học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa. Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường.

Yêu cầu cần đạt được đối với học sinh là: Biết được các kỹ năng thoát nạn cơ bản khi xảy ra cháy, nổ; sử dụng được bình chữa cháy xách tay và thiết bị chữa cháy thông thường (hoàn thành việc thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy với thiết bị mô hình); Biết một số kỹ năng cơ bản để tìm kiếm nạn nhân, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu người bị nạn khi xảy ra cháy, nổ và các tai nạn, sự cố; biết sử dụng bình chữa cháy xách tay và thiết bị chữa cháy thông thường.

Theo Pháp luật xã hội