Tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông không được vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi
Tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông không được vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi.

Theo thông tin từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu sở giao dịch, chi nhánh các địa phương cân đối tỉ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền đưa ra lưu thông.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, qua theo dõi cho thấy, nhiều đơn vị đã nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông; tỷ lệ chi tiền mệnh giá 500.000 đồng bình quân toàn quốc có xu hướng giảm, mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng được tăng cường đưa ra lưu thông, tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống được chi ra hợp lý, đúng mục đích thanh toán, cơ cấu các loại tiền trong lưu thông được cải thiện.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông tại một số đơn vị vẫn ở mức cao (năm 2020, các chi nhánh có từ 5/10 tháng chi loại tiền 500.000 đồng vượt mức 60% trở lên là Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Thái Bình); việc chi các loại tiền mệnh giá nhỏ tại một số đơn vị chưa được thực hiện tích cực, thông suốt.

Để tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến thu, chi tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước.

Trong đó, chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loại tiền 100.000 đồng và 200.000 đồng. Riêng loại tiền 500.000 đồng, tỷ lệ chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi.

Đồng thời tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua sử dụng và tiền mới in (thời gian chi tiền mới in từ tháng 4 đến hết tháng 11/2021).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán cho các siêu thị, đơn vị bán lẻ và cá nhân.

Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải chủ động cân đối kế hoạch thu - chi và triển khai thực hiện tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-khong-che-chi-tien-menh-gia-500000-dong-post128997.html