Văn bản quy phạm pháp luật hoàn thành 100% tiến độ

Ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai tại Hội nghị tổng kết công tác năm chiều 17/1 cho biết, trong năm 2021, Tổng cục đã hoàn thành 100% việc xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 Nghị định và 4 Thông tư; Hoàn thành và trình Quốc hội quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Tổng cục cũng tiếp nhận 350 thông tin phản ánh về vi phạm đất đai (qua đường dây nóng 140 thông tin; Qua báo chí 32 thông tin; Qua đơn thư 178 thông tin), giảm 70 thông tin so với năm 2020 và đã xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Cùng với đó, tổng cục kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư.

Song song đó, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 và việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn cấp tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo số liệu tổng hợp theo dõi của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cho thấy, nguồn thu về đất đai liên tục tăng qua các năm. Đến ngày 21/12/2021, đạt 172,25 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng thu ngân sách nội địa.  

Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong năm 2021, mặc dù, đối diện với nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ phát sinh, nhưng tập thể Tổng cục đã đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với việc hoàn thành và trình Quốc hội quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, hoàn thành Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tháo gỡ vướng mắc về chính sách ở địa phương được Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Nguồn thu về đất đai năm 2021 đạt 172,25 nghìn tỷ đồng
Nguồn thu về đất đai năm 2021 đạt 172,25 nghìn tỷ đồng

Mục tiêu năm 2022

Lưu ý nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Thứ trưởng Ngân yêu cầu Tổng cục hoàn thiện để Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tổng cục cũng cần hoàn thiện các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Năm 2022, Tổng cục cần hoàn thiện báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) đảm bảo tiến độ và chất lượng, trình Chính phủ trong quý I/2022.

Tổng cục cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện các công cụ để quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối liên ngành, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai.

Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/nguon-thu-ve-dat-dai-nam-2021-dat-17225-nghin-ty-dong-63458.html