Theo đó, có 94 đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19, bao gồm 41 đơn vị ở miền Bắc, 38 đơn vị ở miền Nam và miền Trung-Tây Nguyên là 15 đơn vị.

 

Theo An An (tổng hợp)/Đô Thị Mới