Mặc dù dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp, gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác thu ngân sách nhà nước, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh, các ngành, các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm kịch bản tăng trưởng, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước đến nay đạt 42.440 tỷ đồng, bằng 82% dự toán, 96% so với cùng kỳ.

Tính đến tháng 11/2021, tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ninh đạt 42.440 tỷ đồng (Ảnh minh họa)
Tính đến tháng 11/2021, tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ninh đạt 42.440 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 8.900 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 33.500 tỷ đồng. Ước thu ngân sách cả năm đạt 51.500 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Trung ương giao, bằng 105% so với cùng kỳ.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế, số thu ngân sách nhà nước còn phải thực hiện trong tháng 12/2021 là hơn 9.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải khẩn trương rà soát, đôn đốc, đảm bảo các nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành than, điện, xi măng, xăng dầu để phục vụ chỉ đạo điều hành thu ngân sách. Các địa phương, đặc biệt là TP Hạ Long triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách đối với tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/quang-ninh-tong-thu-ngan-sach-dat-tren-42400-ty-dong-trong-11-thang-20211205111954.htm?fbclid=IwAR3X9kM2NyiCvK3bZIF-4-XD2Rj3zh4lUg1CkEfCGaHK_USLiVolulWkfVQ