Trong nội dung văn bản có ghi rõ, Chánh Thanh tra các Sở GD&ĐT phải có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở triển khai công tác thanh tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương.

Đầu tiên là việc tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với hàng loạt vấn đề "nóng" trong ngành giáo dục như: Việc tổ chức dạy thêm, học thêm, những vấn đề trong thu - chi đầu năm học, hay hồ sơ, sổ sách trong nhà trường có thực hiện công khai, minh bạch và đúng các danh mục không...

Đồng thời là việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm hiện nay tại một số nơi, tại một số cơ sở như báo chí đã đưa trong thời gian gần đây.

Đặc biệt là việc thu - chi dịp đầu năm học mới, Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu, việc thanh tra, kiểm tra phải bám sát Công văn số 1052/2019 của Bộ GD&ĐT, về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT trong năm học 2019-2020.

Theo đó, Thanh tra Bộ cũng đề nghị, Thanh tra các Sở phải công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường xuyên trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương. Ngoài ra, phải tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Từ đó, mọi công tác về thanh tra, kiểm tra đầu năm học 2019 -2020 phải được báo cáo kết quả về  Thanh tra Bộ GD&ĐT trước 30/10/2019.


Theo Công luận