Tại phiên họp thứ 92 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng giao cho UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra các nhà hàng ăn uống trên địa bàn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm, yêu cầu dừng hoạt động đối với nhà hàng không chấp hành đúng quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, sau khi nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng giao các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; Ban Chỉ đạo các địa phương quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND TP và nội dung kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố tại các phiên họp.

Về công tác điều tra dịch tễ, giám sát người đi từ vùng dịch về Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát người đi từ vùng dịch về Hà Nội.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phân công cụ thể cho Tổ dân phố, Tổ Covid-19 cộng đồng rà soát, lập danh sách, khai báo y tế, quản lý giám sát chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu tại các thôn, tổ dân phố đối với những người đi từ vùng có dịch từ các tỉnh, TP về Hà Nội; ký phê duyệt danh sách theo đúng đối tượng đã nêu tại Thông báo số 10/TB-BCĐ ngày 18-2-2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.

Công tác xét nghiệm SASR-CoV-2, UBND TP giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP dự trù chuẩn bị đủ các bộ lấy mẫu xét nghiệm cung cấp cho các quận, huyện, thị xã để mở rộng đối tượng xét nghiệm; dự trù đủ kít xét nghiệm đảm bảo công tác xét nghiệm nhanh nhất.

Chỉ đạo các Bệnh viện công lập của ngành y tế TP và các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP đủ điều kiện xét nghiệm SASR-CoV-2 đã được Bộ Y tế công nhận để xét nghiệm SASR-CoV-2, đồng thời chủ động dự trù đầy đủ bộ lấy mẫu, kít, test để xét nghiệm.

Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô: Lập danh sách công dân nhập ngũ đợt I năm 2021; phối hợp Sở Y tế để xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ.

Yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP và các địa phương thực hiện nghiêm việc lấy mẫu, xét nghiệm đảm bảo đúng đối tượng, tránh việc lợi dụng cơ chế để trục lợi, gây lãng phí nguồn lực tài chính của TP.

Yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các nhà hàng không chấp hành đúng quy định phòng dịch
Yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các nhà hàng không chấp hành đúng quy định phòng dịch

Đối với công tác cách ly, giám sát y tế, UBND TP giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các đơn vị quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát không để lây chéo dịch bệnh (F1) trong các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý và các cơ sở cách ly tập trung của TP do quân đội điều hành quản lý. Thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giám sát tiếp tục 14 ngày tại nơi lưu trú đối với những trường hợp hết thời gian cách ly tập trung. Xử lý nghiêm việc thực hiện cách ly không đúng quy định.

Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát các cơ sở lưu trú đủ điều kiện cách ly tập trung để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra các nhà hàng ăn trên địa bàn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm, yêu cầu dừng hoạt động đối với nhà hàng ăn không chấp hành đúng quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên kiểm tra những cơ sở TP yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19: quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê, Karaoke, Games, Internet…), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Tăng cường kiểm tra hoạt động các Tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng của các xã, phường, thị trấn để nắm bắt những trường hợp đi về hoặc đi qua từ vùng dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, yêu cầu những trường hợp này bắt buộc phải khai báo y tế; xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP Hà Nội. Quản lý chặt và yêu cầu công nhân, nhân viên… thực hiện khai báo y tế khi trở lại làm việc trên tinh thần “Không ngăn sông cấm chợ, không gây khó dễ cho người dân”. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các nhà máy trong khu công nghiệp.

Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ theo lĩnh vực và địa bàn quản lý chủ động thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Đảm bảo tất cả các Ban Chỉ đạo từ cấp TP đến cơ sở đều phải được vận hành thông suốt, ứng phó kịp thời mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Theo An An (tổng hợp)/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tang-cuong-kiem-tra-xu-ly-cac-nha-hang-khong-chong-dich-20201231000000987.html