Nếu như học phí của các trường THPT Công lập chỉ vài triệu/năm thì các trường THPT Dân lập có mức học phí khủng từ vài triệu đến vài chục triệu mỗi năm. 

TÊN TRƯỜNG

MỨC HỌC PHÍ

Trường THPT Đông Đô

1.800.000 đồng/tháng.

THPT Văn Lang Hà Nội

1.350.000 đồng/tháng.

THPT Đại Việt

900.000 đồng/tháng.

THPT Phan Bội Châu

1.600.000 đồng/tháng.

THPT Bắc Hà

1.800.000 đồng/tháng.

THPT Hồng Hà

1.200.000 đồng/tháng.

THPT Nguyễn Văn Huyên

2.000.000 đồng/tháng.

THPT Hà Thành

2.000.000 đồng/tháng.

THPT Tạ Quang Bửu

1.980.000 đồng/tháng ( tăng theo các lớp)

THPT Hồ Xuân Hương

1.200.000 đồng/tháng.

THPT Lương Văn Can

1.600.000 đồng/tháng.

THPT Phan Huy Chú

40.300.000 đồng/năm

THPT Đinh Tiên Hoàng

1.000.000 đồng/tháng ( tăng theo các lớp)

THPT Hồ Tùng Mậu

1.500.000 đồng/tháng.

Trường THPT Nguyễn Siêu

8.000.000 đồng/tháng.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

1.200.000 đồng/tháng.

Trường THPT Đoàn Thị Điểm

3.000.000 đồng/tháng.

Trường THPT Marie Curie

5.000.000 đồng/tháng.

Tham khảo mức học phí của các trường THPT Dân lập tại Hà Nội sẽ giúp phụ huynh và học sinh chọn lựa được trường phù hợp với khả năng và điều kiện tài chính gia đình.

An Hạ/Reatimes.vn