Cụ thể, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã yêu cầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam, đồng thời đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp này. 

Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106389481 (ngày 16/11/2015 cấp đổi nội dung đăng ký kinh doanh từ Giấy chứng nhận đầu tư số 011043002151 do UBND thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/11/2013).

 

Hình ảnh trên websiate của Aim Star Việt Nam

 

Địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 8, Phòng 806, Tòa nhà văn phòng, Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hà Nội, Số 239 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Gian hàng 312 - 313, tầng 3, Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hà Nội, Số 239 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Được biết người đại diện theo pháp luật của Aim Star Network Việt Nam là ông Panint Jhonlerkieat, người Thái Lan.

Nguyên nhân dừng hoạt động của doanh nghiệp này là do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đang tiến hành thủ tục giải thể.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Aim Star và cho biết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam chưa được Công ty hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP có quyền thông báo đến Cục QLCT để Cục QLCT yêu cầu Công ty giải quyết.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục QLCT sẽ ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam.

Theo Vân Hà/Gia đình Việt Nam