thị trường heo hơi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thị trường heo hơi, cập nhật vào ngày: 06/12/2022

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh thành. Giá heo hơi dao động trong khoảng 51.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay vẫn tiếp tục giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 52.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành hôm nay ghi nhận tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 53.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay không ghi nhận sự biến động, cao nhất là 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở các địa phương tăng giảm trái chiều từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước giảm từ 1.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Giá giao dịch từ 56.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay ghi nhận tại khu vực phí nam giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, giá dao động trong khoảng 58.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi phí Nam hôm nay bất ngờ tăng 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 58.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước ghi nhận tăng nhẹ từ tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một vài nơi ở miền Trung và Nam, giá giao dịch trong khoảng 59.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước ổn định ở cả ba miền, giao động từ 60.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Những ngày cuối tuần giá heo hơi vẫn chưa có sự biến động ở cả ba miền giá giao động trong khoảng khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giả nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở miền Trung, Nam, giá giao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận sự biến động ở khu vực phía Nam giá giao đông trong khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ở hai miền Nam Bắc ghi nhận tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, giá dao động trong khoảng 62.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.