Dưới đây là dự báo thời tiết các khu vực trên phạm vi cả nước: 

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 30/4

Mây thay đổi, ngày nắng, phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ: 22-33oC, phía Tây có nơi trên 35oC

Ngày 01-03/05

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ: 23-35oC, phía Tây có nơi trên 37oC

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận)

Ngày 30/4

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ: Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế 23-33oC, vùng núi có nơi trên 35 oC.

Nhiệt độ: Đà Nẵng-Bình Thuận 25-35oC, có nơi trên 35 oC 

Ngày 01-03/5

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa.

Nhiệt độ: 25 - 37oC, có nơi trên 38oC.

Khu vực Tây Nguyên

Ngày 30/4-03/5

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ: 21-35oC, có nơi trên 36 oC.

Khu vực Nam Bộ

Ngày 30/4-03/5

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ: 25-37oC.

Theo Nhật Linh / Gia đình Việt Nam