Theo đó, thời gian qua thị trường BĐS và hoạt động của các doanh nghiệp (DN) BĐS gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên góp phần phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục làm việc và cùng với các địa phương, doanh nghiệp chủ động, tích cực rà soát khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tổng hợp kết quả làm việc của Tổ công tác, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất giải pháp cụ thể vượt thẩm quyền, nhất là các giải pháp cần thiết, cấp bách để tháo gỡ khó khăn kịp thời, vượt qua thách thức, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Ngoài Tổ công tác về thị trường BĐS, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng tiếp tục làm việc và cùng với các địa phương, DN chủ động, tích cực rà soát khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền; tổng hợp kết quả làm việc của Tổ công tác, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất giải pháp cụ thể vượt thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
Thủ tướng chỉ đạo tập trung, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (Ảnh: Internet)

Cùng với đó, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật theo thẩm quyền còn chồng chéo, bất cập gây cản trở trong triển khai thực hiện dự án bất động sản thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản; trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất ban hành Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và khu đô thị.

Đồng thời, tích cực triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, trong đó lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lựa chọn các chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân ở các TP, khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Triển khai có hiệu quả hơn nữa Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng đối với các DN, dự án BĐS đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại với giá phù hợp, khả thi của thị trường và các loại hình BĐS phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ và phát triển.

Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, BĐS trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với từng dự án chậm triển khai; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục...

 

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/thu-tuong-chi-dao-tap-trung-thao-go-kho-khan-cho-thi-truong-bat-dong-san-20201231000008455.html